La Fundació ENT és una de les organitzacions impulsores d’aquest moviment global contra la contaminació per plàstic. Conjuntament amb un grup d’ONG’s internacionals, amb les quals compartim valors comuns com la protecció del medi ambient i la justícia social, perseguim assolir l’objectiu d’aturar la contaminació per plàstic a través de la campanya “Break free from plastic”.

El text del manifest és el següent:

Creiem en un món en el qual la terra, el cel, els oceans i l’aigua siguin plens de vida, i no de plàstic. I on l’aire que respirem, l’aigua que bevem i els aliments que ingerim no contenen subproductes tòxics contaminats pels plàstics. En aquest món, els principis de justícia ambiental, justícia social, sanitat i drets humans són els que guien les polítiques governamentals, i no les demandes de l’elit i les empreses. Aquest és el futur en el qual creiem i estem creant junts.

Principis | Treballarem a favor de la solidaritat entre pobles i comunitats afectades a tot el món, perquè:

  1. El nostre estil de vida i la nostra economia s’adaptin als límits naturals del nostre planeta.
  2. Primer de tot, es redueixi la quantitat de residus.
  3. El cicle de vida dels materials i productes que utilitzem -des de la extracció i producció fins al seu ús final, reciclatge, compostatge i eliminació- afavoreixin la salut de les persones i del planeta.
  4. Tant accions comunitàries fortes com col·laboracions entre ciutadans, treballadors, govern, experts, i empresaris compromesos, afectin les decisions de present i futur sobre el disseny dels materials, producció i gestió de residus.
  5. El sector del reciclatge formal i informal sigui mantingut per tal de millorar l’operativitat dels seus sistemes i co-liderar una transició cap a una economia nova i segura.
  6. Els productors assumeixin la responsabilitat total del cicle de vida dels seus productes i embolcalls, i redissenyin i innovin millor els sistemes i materials.
  7. Quan el plàstic i l’embalatge siguin necessaris, aquests siguin reutilitzats, reparats o per defecte reciclats; i les substàncies tòxiques siguin eliminades de la seva producció.
  8. Cap incineradora nova sigui construïda, i s’eliminin les subvencions a títol d’energies renovables per a plàstics i crema de residus. Això inclou gasificació, piròlisi, cimenteres, i altres instal·lacions de valorització energètica.
  9. Els residus orgànics siguin retornats a la terra i sistemes de Residu Zero redueixin la dependència d’abocadors i incineradores.
  10. Els sistemes que construïm i els materials que utilitzem alenteixin el canvi climàtic, més que accelerar-lo. El nostre objectiu final és un futur lliure de contaminació per plàstics.

 

Web de la campanya