La Fundació ENT va ser seleccionada per desenvolupar el projecte “Anàlisi socioeconòmic de la custòdia del territori a Espanya” en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundació Biodiversitat (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient).

El projecte realitzarà un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori (CdT), considerant una anàlisi institucional i l’anàlisi de l’impacte en el coneixement tradicional i sobre els beneficis econòmics. Aquest projecte contribuirà al coneixement i posada en valor de la CdT com a model de gestió d’espais públics i privats.

El desenvolupament del projecte es centrarà en les següents activitats principals:

  • Anàlisi institucional de la custòdia del territori a nivell nacional, incloent la caracterització del tipus d’actors, anàlisi del voluntariat, xarxes socials a internet i anàlisi de relacions de cooperació.
  • Anàlisi de l’impacte de la custòdia del territori en la preservació del coneixement tradicional, a partir d’un diagnòstic dels acords centrats en la conservació de la gestió tradicional del territori.
  • Anàlisi de l’impacte econòmic de la custòdia del territori pel que fa al volum anual de les operacions desenvolupades per les entitats; inversions directes en finques en custòdia; creació de llocs de treball directes; i productes comercialitzats sota custòdia.

El projecte preveu la seva finalització al desembre de 2018 i la seva publicació posterior. Les activitats de divulgació dels resultats del projecte inclouran: la redacció d’un informe final, resum executiu i fitxer de presentació.

Amb el suport de:

autoria

Fundació ENT

data

2018-2019

Projecte finançat per la Fundación Biodiversidad