Aquest estudi, encarregat per la Fundació Fòrum Ambiental (FFA), tenia l’objectiu de desenvolupar un aplicatiu que permetés la comparació, en termes d’impacte macroeconòmic, de diverses alternatives de gestió de residus a Catalunya.

Es va desenvolupar un aplicatiu, a partir de la metodologia Input-output de Leontief, que mitjançant la introducció de dades d’inversió i operatives d’una alternativa, determinava l’impacte macroeconòmic, en termes de Producte Interior Brut (PIB), ocupació i altres indicadors macroeconòmics.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Fundació Fòrum Ambiental