Aquest estudi, encarregat per la Fundació Fòrum Ambiental (FFA), tenia l’objectiu de desenvolupar un aplicatiu que permetés la comparació, en termes d’impacte macroeconòmic, de diverses alternatives de gestió de residus a Catalunya.

Es va desenvolupar un aplicatiu, a partir de la metodologia Input-output de Leontief, que mitjançant la introducció de dades d’inversió i operatives d’una alternativa, determinava l’impacte macroeconòmic, en termes de Producte Interior Brut (PIB), ocupació i altres indicadors macroeconòmics.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

Este estudio, encargado por la Fundació Fòrum Ambiental (FFA), tenía el objetivo de desarrollar un aplicativo que permitiera la comparación, en términos de impacto macroeconómico, de distintas alternativas de gestión de residuos en Catalunya.

Se desarrolló un aplicativo, a partir de la metodología input-output de Leontief, que mediante la introducción de datos de inversión y operativas de una alternativa, determinaba el impacto macroeconómico, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), ocupación y otros indicadores macroeconómicos.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Fundació Fòrum Ambiental[/client_es]This study, commissioned by the Forum Ambiental Foundation (FFA), aimed to develop an application that allowed comparison, in terms of macroeconomic impact, of different alternatives of waste management in Catalonia.

The application was developed based on the Leontief’s input-output methodology, by introducing investment and operational data. It determined the macroeconomic impact in terms of Gross Domestic Product (GDP), employment and other macroeconomic indicators.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2009[/data_en]
[client_en]Fundació Fòrum Ambiental[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Fundació Fòrum Ambiental