Aquest estudi, fou encarregat per l’organització Veterinaris Sense Fronteres  (actualment anomenada VSF Justicia Alimentaria Global), i es va portar a terme de la tardor 2007 fins la primavera 2008.

Consistí en dues parts complementàries, una anàlisi macroeconòmica de l’impacte dels Tractats de Lliure Comerç sobre el sector agropecuari a la zona dels Grans Llacs on està treballant VSF, i el disseny de la recollida de dades sobre terreny, així com el recolzament per a l’anàlisi de les dades obtingudes.

També es va portar a terme un procés de capacitació tant als treballadors de VSF de Barcelona, com als desplaçats a la República Democràtica del Congo i Uganda.

autoria

ENT environment & management

data

2007-2008

client

Veterinaris Sense Fronteres