Ignasi Puig (ENT) ha estat entrevistat per elaborar l’article de Catalunya Plural (Diario.es) titulat “Què pot fer Catalunya en fiscalitat ambiental en els pressupostos d’aquest any?”.
Arran del debat sobre els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat d’aplicar mesures de fiscalitat ambiental s’ha posat sobre la taula. Seguint aquesta lògica, en l’article Ignasi Puig comenta la política dels darrers governs de la Generalitat en matèria de fiscalitat ambiental, així com del sentit i necessitat d’aplicar-la: “El que defineix un impost com ambiental no és la seva recaptació ni si aquesta es dedica a polítiques ambientals, sinó el fet que l’impost desincentiva alguna conducta perjudicial per al medi ambient”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Llegeix l’article[/link]Ignasi Puig (ENT) ha sido entrevistado para elaborar el artículo de Cataluña Plural (Diario.es) titulado “¿Qué puede hacer Cataluña en fiscalidad ambiental en los presupuestos de este año?”.
A raíz del debate sobre los nuevos presupuestos de la Generalitat de Catalunya, la posibilidad de aplicar medidas de fiscalidad ambiental se ha puesto sobre la mesa. Siguiendo esa lógica, en el artículo Ignasi Puig comenta la política de los últimos gobiernos de la Generalitat en materia de fiscalidad ambiental, así como del sentido y necesidad de aplicarla: “Lo que define un impuesto como ambiental no es su recaudación ni si ésta se dedica a políticas ambientales, sino el hecho de que el impuesto desincentiva alguna conducta perjudicial para el medio ambiente”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Lee el artículo[/link]