Ignasi Puig (ENT) ha estat entrevistat per elaborar l’article de Catalunya Plural (Diario.es) titulat “Què pot fer Catalunya en fiscalitat ambiental en els pressupostos d’aquest any?”.

Arran del debat sobre els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la possibilitat d’aplicar mesures de fiscalitat ambiental s’ha posat sobre la taula. Seguint aquesta lògica, en l’article Ignasi Puig comenta la política dels darrers governs de la Generalitat en matèria de fiscalitat ambiental, així com del sentit i necessitat d’aplicar-la: “El que defineix un impost com ambiental no és la seva recaptació ni si aquesta es dedica a polítiques ambientals, sinó el fet que l’impost desincentiva alguna conducta perjudicial per al medi ambient”.

Llegeix l’article