El passat 18 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN). En aquesta assemblea es va produir la renovació de la Junta Directiva i Ignasi Puig, com a representant de la Fundació ENT, va finalitzar amb la responsabilitat que hi exercia com a vocal. La Fundació ENT continuarà participant com a membre actiu de la XCN.