El passat 18 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN). En aquesta assemblea es va produir la renovació de la Junta Directiva i Ignasi Puig, com a representant de la Fundació ENT, va finalitzar amb la responsabilitat que hi exercia com a vocal. La Fundació ENT continuarà participant com a membre actiu de la XCN.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado 18 de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN). En esta asamblea se produjo la renovación de la Junta Directiva e Ignasi Puig, como representante de la Fundació ENT, finalizó con la responsabilidad que ejercia como vocal. La Fundació ENT continuará participando como miembro activo de la XCN.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]