El passat 17 de març es va celebrar a Brussel·les l’Assemblea general anual de la plataforma Green Budget Europe. En aquella trobada Ignasi Puig Ventosa (ENT) va ser escollit nou membre de la seva junta.
Green Budget Europe (GBE) promou la Reforma Fiscal Ecològica (EFR) per tal d’alinear els impostos i la despesa pública amb els objectius mediambientals. Mitjançant impostos ecològics, comerç de drets d’emissió, reforma de subvencions perjudicials, contractació pública ecològica, ajustos fiscals fronterers, etc., pretén desincentivar la contaminació i els impactes ambientals.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado 17 de marzo se celebró en Bruselas la Asamblea general anual de la plataforma Green Budget Europe. En ese encuentro Ignasi Puig Ventosa (ENT) fue elegido nuevo miembro de su junta.
Green Budget Europe (GBE) promueve la Reforma Fiscal Ecológica (EFR) con el fin de alinear los impuestos y el gasto público con los objetivos medioambientales. Mediante impuestos ecológicos, comercio de derechos de emisión, reforma de subvenciones perjudiciales, contratación pública ecológica, ajustes fiscales fronterizos, etc., pretende desincentivar la contaminación y los impactos ambientales.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On the 17th of March the Annual General Meeting of the Green Budget Europe was held in Brussels. During that event, Ignasi Puig Ventosa (ENT) was elected as a new member of the board.
Green Budget Europe (GBE) promotes the use of Environmental Fiscal Reform (EFR) in order to bring tax and spending into line with environmental goals. By means of green taxes, emissions trading, reform of harmful subsidies, green public procurement, border tax adjustments and other economic instruments, it aims at increasing the cost of pollution and environmental damage, and correcting market distortions.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]