Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Hem finalitzat l’estudi per la millora de la gestió de residus a Sant Joan Despí
| Notícies| 09/12/2019

ENT finalitza l’estudi per la millora de la gestió de residus a Sant Joan Despí. Aquest estudi comprèn una anàlisi integral de la generació de residus al municipi i un pla d’actuació amb dues propostes concretes per la millora dels resultats de recollida selectiva. Una primera proposta de recollida porta a porta de la fracció orgànica comercial i una segona proposta de recollida de la fracció resta i orgànica mitjançant contenidors tancats amb identificador de l’usuari. En ambdós casos s’ha fet un dimensionament acurat dels requisits tècnics i econòmics per fer viable les propostes. Finalment s’han inclòs un conjunt de recomanacions genèriques, entre les quals destaquen les recomanacions per la millora de la recollida selectiva dels voluminosos i recomanacions per la introducció del pagament per generació.