Aquest mes de novembre hem entregat el Pla Local de Prevenció de Residus de Sitges, que hem treballat amb l’Ajuntament del municipi durant els darrers mesos.

L’abast del pla és del 2019 al 2023, període durant el qual planteja un seguit d’accions per prevenir la generació de residus al municipi. El context de Sitges em matèria de residus (alta estacionalitat, segones residències, baixos índex de reciclatge, etc.) requereix d’un esforç important de les diferents administracions competents més enllà de les mesures proposades pel PLP per tal d’assolir els objectius fixats pel PRECAT20.

El pla planteja tretze accions en diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos, voluminosos i mesures de caràcter general. Una d’aquestes accions s’ha començat a desenvolupar amb el suport d’ENT: la de reducció de publicitat dinàmica, que pot suposar una reducció de més de 9 tones de paper anuals. L’acció ha comportat l’inici de l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de la publicitat dinàmica, una major concreció de la Taxa fiscal reguladora de la mateixa i l’enviament d’adhesius de “Publicitat NO, gràcies” a totes les bústies del municipi.