El curs fou organitzat per la Diputació de Barcelona entre el 2 i el 17 de febrer i fou impartit per tres membres de la Fundació ENT: Ignasi Puig Ventosa, Maria Calaf Forn i Luís Campos Rodrigues. Comptà amb la participació d’uns 25 tècnics municipals i s’hi abordaren els principals aspectes teòrics i pràctics de la fiscalitat ambiental municipal.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

El curso fue organizado por la Diputació de Barcelona entre el 2 y el 17 de febrero y fue impartido por tres miembros de la Fundació ENT: Ignasi Puig Ventosa, Maria Calaf Forn y Luís Campos Rodrigues. Contó con la participación de unos 25 técnicos municipales y se abordaron los principales aspectos teóricos y prácticos de la fiscalidad ambiental municipal.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]