El curs fou organitzat per la Diputació de Barcelona entre el 2 i el 17 de febrer i fou impartit per tres membres de la Fundació ENT: Ignasi Puig Ventosa, Maria Calaf Forn i Luís Campos Rodrigues. Comptà amb la participació d’uns 25 tècnics municipals i s’hi abordaren els principals aspectes teòrics i pràctics de la fiscalitat ambiental municipal.