Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Haciendas locales y medio ambiente: situación y posibles reformas
| Publicacions| 18/03/2011

Aquest article aborda la sostenibilitat ambiental de les hisendes locals, posant especial èmfasi en el pes que han tingut els ingressos derivats de les activitats urbanístiques. També s’analitzen els majors costos que suposen per als serveis públics municipals les tipologies d’urbanització dispersa. Finalment es proposen opcions per a millorar la sostenibilitat de les finances municipals que existeixen dins el marc legal actual i també es realitzen propostes que requeririen canvis en el marc legal de les hisendes locals.

Data
2011
Publicació
Editorial Aranzadi
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Citlalic González, A. (2011) Haciendas locales y medio ambiente: situación y posibles reformas, en Serrano Antón, F. (Dir.) “Tributación ambiental y haciendas locales”. Colección Defensor del Contribuyente. Civitas-Thomson Reuters, p. 115-131. Editorial Aranzadi, Madrid.