Aquesta guia té com a objectiu oferir un recull de la informació bàsica referent a les diferents opcions de finançament a Catalunya d’empreses i projectes relacionats amb la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic. S’inclou informació tant de finançament comercial com públic. La guia està adreçada a tots els emprenedors i empreses catalanes que amb les seves activitats volen contribuir a fer front al canvi climàtic, si bé s’ha prestat especial atenció a aquelles que disposen de menys recursos i/o experiència en matèria de finançament, és a dir, les petites i mitjanes empreses (PIME), així com les empreses de nova creació.

autoria

Miquel Ortega | Jaume Freire

data

2011

publicació

Oficina Catalana de Canvi Climàtic

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M., Font Vivanco, D., Freire-González, J. (2011) Guia sobre finançament i canvi climàtic. Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.