Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Gestió local de l’energia
| Publicacions

La gestió energètica municipal és una de les matèries que preocupen als ajuntaments, tant des del punt de vista ambiental com econòmic, ja que d’una banda el consum d’energias està estretament lligat a les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i de l’altra és una de les despeses més importants del pressupost municipal.

Aquest llibre intenta ser una eina de gestió local i mediambiental que serveixi als gestors municipals per desenvolupar una política energètica local respectuosa amb el medi ambient i econòmicament viable per al municipi.

Data
2005
Publicació
Fundació Carles Pi i Sunyer
Referència bibliogràfica
Iraegui Navarro, J., Ramos Martín, J. (2005) Gestió local de l’energia. Gestió Local del Medi Ambient, 2. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, i Diputació de Barcelona.