Les nostres ciutats estan canviant i també ho fan els nostres hàbits de vida. No és d’estranyar doncs que noves problemàtiques apareguin a l’esfera política. Entre les cada cop més importants es troben les associades a la mobilitat. Malauradament la diversitat dels actors implicats i la multiplicitat de dimensions afectades fan que aquests problemes siguin extremadament complicats de solucionar. La dimensió de la problemàtica, però, requereix accions decidides i al mateix temps sensibles a la diversitat de les necessitats socials i ecològiques.
L’àmbit de decisió municipal està constrenyit, d’una banda, per factors històrics com per exemple el model urbanístic ja existent, les percepcions de la ciutadania o els hàbits laborals i socials, així com per la realitat supramunicipal que condiciona de manera important algunes infraestructures i una part important dels fluxos entrants i sortints de persones i mercaderies a les ciutats. Encara, però , hi ha marge important per dur a terme polítiques de mobilitat en l’àmbit municipal; la voluntat d’aquest llibre és aportar alguns criteris per desenvolupar-les, tractant de beneficiar la majoria de la població i evitant perjudicar al mínim el medi ambient.

autoria

Miquel Ortega

data

2006

publicació

Fundació Carles Pi i Sunyer – Diputació de Barcelona.

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M., Cerdà Cuéllar, L. (2006) Gestió local de la mobilitat sostenible i segura. Gestió Local del Medi Ambient, 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, i  Diputació de Barcelona.