La Gemma Nohales s’incorpora a la Fundació ENT per treballar en el projecte LIFE BIOBEST. La Gemma està especialitzada en Gestió i Prevenció de Residus i Economia Circular. És experta en plans de prevenció i gestió de residus, gestió de bioresidus i fracció tèxtil, models de recollida individualitzats, disseny i seguiment de sistemes de recollida, models de simulació, indicadors i anàlisi ambiental, assessorament a l’administració, gestió de subvencions i projectes europeus. Compta amb experiència en l’àmbit de l’administració pública.

El projecte LIFE BIOBEST preten potenciar una millora significativa dels sistemes de recollida i tractament, i conseqüentment de la quantitat i puresa del material d’entrada a planta, reduint les pèrdues de procés i afavorint la conversió dels bioresidus en compost i digestat d’alta qualitat. El consorci LIFE BIOBEST està liderat per la Fundació ENT i està integrat per Consorzio Italiano Compostatori, ACR+, European Compost Network i Zero Waste Europe. És un projecte preparatori LIFE de 2,5 anys finançat per la Comissió Europea.