Skip to main content

Aquest mes de juny hem finalitzat l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz titulat “Asistencia técnica con el objeto de elaborar la Estrategia 2030 y Plan de acción local para el impulso de la economía circular en Vitoria-Gasteiz”.

Un cop acabat l’estudi, l’Ajuntament ha aprovat l’Estratègia d’Economia Circular 2023 i el Pla d’Acció. El document desgrana 5 grans objectius estratègics per la ciutat:

  • Reduïr consum de materies primeres
  • Reduïr la generació de residus
  • Augmentar la productivitat material
  • Augmentar el benestar de la ciutadania
  • Augmentar líndex/taxa d’ús de material circular

En les properes setmanes el document estarà disponible per al públic.