L’article discuteix el paper de la fiscalitat com incentivadora d’un turisme de qualitat i respectuós amb el medi ambient. La fiscalitat no només pot, sinó que ha de jugar aquest paper, ja que tractant-se d’un instrument administratiu més, seria il·lògic no posar-la al servei de la política turística o ambiental. D’altra banda, la fiscalitat també té un paper com a proveïdora de recursos. Diverses administracions han posat de manifest el problema de finançament que comporta prestar serveis públics a la població no resident. L’article discuteix en quina mesura el finançament d’aquests serveis ha de recaure sobre els beneficiaris directes o indirectes de l’activitat turística. En tot cas, una fiscalitat coherent amb els objectius ambientals i turístics no implica necessàriament recaptar més o menys: com i quant recaptar són qüestions independents.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2007[/data]
[publicacio] Instituto de Estudios Turísticos[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad y sostenibilidad en los destinos turísticos. Revista IET, p. 172-173.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El artículo discute el papel de la fiscalidad como incentivadora de un turismo de calidad y respetuoso con el medio ambiente. La fiscalidad no solo puede, sino que debe jugar este papel, puesto que tratándose de un instrumento administrativo más sería ilógico no ponerla al servicio de la política turística o ambiental. Por otro lado, la fiscalidad también tiene un papel como proveedora de recursos. Diversas administraciones han puesto de manifiesto el problema de financiación que conlleva prestar servicios públicos a la población no residente. El artículo discute en qué medida la financiación de dichos servicios debe recaer sobre los beneficiarios directos o indirectos de la actividad turística. En todo caso, una fiscalidad coherente con los objetivos ambientales y turísticos no implica necesariamente recaudar más o menos: cómo y cuanto recaudar son cuestiones independientes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[publicacio_es] Instituto de Estudios Turísticos[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad y sostenibilidad en los destinos turísticos. Revista IET, p. 172-173.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Revista IET

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad y sostenibilidad en los destinos turísticos. Revista IET, 172-173: 181-185.