L’article discuteix el paper de la fiscalitat com incentivadora d’un turisme de qualitat i respectuós amb el medi ambient. La fiscalitat no només pot, sinó que ha de jugar aquest paper, ja que tractant-se d’un instrument administratiu més, seria il·lògic no posar-la al servei de la política turística o ambiental. D’altra banda, la fiscalitat també té un paper com a proveïdora de recursos. Diverses administracions han posat de manifest el problema de finançament que comporta prestar serveis públics a la població no resident. L’article discuteix en quina mesura el finançament d’aquests serveis ha de recaure sobre els beneficiaris directes o indirectes de l’activitat turística. En tot cas, una fiscalitat coherent amb els objectius ambientals i turístics no implica necessàriament recaptar més o menys: com i quant recaptar són qüestions independents.

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Revista IET

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad y sostenibilidad en los destinos turísticos. Revista IET, 172-173: 181-185.