Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Fiscalitat i canvi climàtic
| | Projectes

L’informe “Fiscalitat i canvi climàtic” fou un encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge efectuat l’any 2007 que tenia com a objectiu plantejar possibilitats d’actuació en l’àmbit de la fiscalitat per a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Es van tractar aspectes com la fiscalitat de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, dels hidrocarburs, de l’electricitat, dels vehicles, etc.

L’estudi descrivia la situació de l’aplicació d’aquest tipus d’instruments en altres països i en altres Comunitats Autònomes, incloent una descripció del marc legal i diversos casos d’estudi sobre instruments ja en funcionament en altres indrets. Singularment, l’informe detallava possibilitats d’actuació respecte dels tributs existents en els àmbits de l’energia i el transport, respecte de la possible creació de nous tributs, així com respecte de la possible ambientalització de tributs que afecten a altres àmbits (IVA, Societats, tributs municipals, etc.).

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2007
Client
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Accés a l’informe