L’informe “Fiscalitat i canvi climàtic” fou un encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge efectuat l’any 2007 que tenia com a objectiu plantejar possibilitats d’actuació en l’àmbit de la fiscalitat per a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Es van tractar aspectes com la fiscalitat de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, dels hidrocarburs, de l’electricitat, dels vehicles, etc.

L’estudi descrivia la situació de l’aplicació d’aquest tipus d’instruments en altres països i en altres Comunitats Autònomes, incloent una descripció del marc legal i diversos casos d’estudi sobre instruments ja en funcionament en altres indrets. Singularment, l’informe detallava possibilitats d’actuació respecte dels tributs existents en els àmbits de l’energia i el transport, respecte de la possible creació de nous tributs, així com respecte de la possible ambientalització de tributs que afecten a altres àmbits (IVA, Societats, tributs municipals, etc.).

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge