Diferents membres d’ENT són els formadors del curs online de 20 hores “Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: energia i mobilitat sostenible”. Organitzat per la Diputació de Barcelona, s’adreça a tècnics municipals de medi ambient, gestors i coordinadors del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, o altre personal que ha de presentar propostes i documents tècnics vinculats a l’ambientalització de la fiscalitat municipal, com ara, redacció d’ordenances i normatives locals i informació i gestió de taxes de serveis ambientals municipals.

Continguts del curs:

  • La fiscalitat de les administracions públiques locals: marc legal i competencial (europeu, nacional, local), normatives a tenir en compte i com afecten als municipis.
  • L’ambientalització de les ordenances fiscals: criteris i paràmetres per ambientalitzar. Consideracions sobre el procés d’aprovació i sobre la memòria tècnica i econòmica.
  • Ambientalització dels impostos: impost sobre activitats econòmiques, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, impost sobre vehicles, etc.
  • Ambientalització de taxes vinculades a ocupació de la via pública, urbanisme, medi natural, etc.
  • La fiscalitat dels residus, el cas dels domicilis i de les activitats econòmiques. Pros i contres de diferents tipus de taxes. Casos pràctics de taxes de residus i de sistemes de PxG
  • Aplicació de la fiscalitat local a d’altres serveis ambientals, i adreçats a col·lectius diversos : ciutadania i sector residencial i activitats econòmiques.
  • Vinculació entre criteris ambientals i socials. Aplicació de reduccions fiscals.
  • Exercici pràctic: identificat una ordenança fiscal del propi municipi que desitjaria millorar des d’un punt de vista ambiental. S’analitzarà l’ordenança, es valorarà la viabilitat legal de modificar-la, es formularan propostes d’adaptació, etc.
autoria

Fundació ENT

data

2020

client

Diputació de Barcelona