L’article aborda els principals aspectes de la fiscalitat i de la política tarifària de l’aigua a escala autonòmica i local, fent especial èmfasi en les implicacions ambientals i socials, i plantejant criteris per a la seva millor articulació. Tot i les característiques específiques de l’aigua com a bé de consum, que condicionen en gran mesura les possibilitats de la política tarifària i impositiva sobre aquest recurs, tant a nivell autonòmic com local existeixen possibilitats per articular incentius que afavoreixin l’estalvi i un ús més eficient.

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

referència bibliogràfica

Roca Jusmet, J., Puig Ventosa, I. (2009) Fiscalitat ambiental i gestió de l’aigua. Punt Ambiental, 2. Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.