Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Fiscalitat ambiental a la política local
| Publicacions

El finançament de les hisendes municipals ha estat lligat de forma important als ingressos vinculats amb les activitats urbanístiques, especialment el creixement urbanístic basat en la nova ocupació de terrenys. L’article estudia els mecanismes pels quals aquesta associació tenia lloc, la seva incidència a Catalunya entre els anys 2001 i 2008 i les conseqüències sobre les hisendes locals. Per finalitzar es realitzen algunes propostes per una major sostenibilitat de les hisendes locals, que inclouen actuacions possibles per als municipis amb el marc legislatiu actual i actuacions per a les quals seria necessari un canvi legislatiu a nivell estatal.

Data
2011
Publicació
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2011) Fiscalitat ambiental a la política local. Núm. 4. Col·lecció Articles Municipalistes, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Programa Ciutats i Persones.
Accés a l’article