El finançament de les hisendes municipals ha estat lligat de forma important als ingressos vinculats amb les activitats urbanístiques, especialment el creixement urbanístic basat en la nova ocupació de terrenys. L’article estudia els mecanismes pels quals aquesta associació tenia lloc, la seva incidència a Catalunya entre els anys 2001 i 2008 i les conseqüències sobre les hisendes locals. Per finalitzar es realitzen algunes propostes per una major sostenibilitat de les hisendes locals, que inclouen actuacions possibles per als municipis amb el marc legislatiu actual i actuacions per a les quals seria necessari un canvi legislatiu a nivell estatal.

autoria

Ignasi Puig

data

2011

publicació

Institut de Ciències Polítiques i Socials

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2011) Fiscalitat ambiental a la política local. Núm. 4. Col·lecció Articles Municipalistes, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Programa Ciutats i Persones.