La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes d’eficiència i d’equitat. Una eina potent per actuar front aquesta problemàtica és la fiscalitat ambiental. Catalunya ha estat capdavantera en fiscalitat sobre els residus i sobre l’aigua, però no així en altres àmbits (sòl, contaminació atmosfèrica, etc.), on hi ha un ampli recorregut. La contribució descriurà la situació de partida i plantejarà algunes possibilitats d’actuació en matèria de fiscalitat ambiental.

autoria

Ignasi Puig

data

2018

publicació

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya – Full papers

referència bibliogràfica

Sekulova, F., Baró, F., Campos Rodrigues, L., Llabrés, A. (2020) Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona, Eines, Medi Ambient.