Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Fiscalitat ambiental a Catalunya: situació i propostes
| Publicacions

La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes d’eficiència i d’equitat. Una eina potent per actuar front aquesta problemàtica és la fiscalitat ambiental. Catalunya ha estat capdavantera en fiscalitat sobre els residus i sobre l’aigua, però no així en altres àmbits (sòl, contaminació atmosfèrica, etc.), on hi ha un ampli recorregut. La contribució descriurà la situació de partida i plantejarà algunes possibilitats d’actuació en matèria de fiscalitat ambiental.

Data
2018
Publicació
3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Roca Jusmet, J. (2018) Fiscalitat ambiental a Catalunya: situació i propostes. 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya – Full papers, 54.
Enllaç a l’article

Foto: José Sáez