Aquest estudi analitza des d’una perspectiva ambiental què incentiva l’actual fiscalitat sobre el consum a Espanya, així com altres polítiques com regulacions tarifàries, subvencions o bonificacions, etc. L’anàlisi se centra en els àmbits de la mobilitat, l’alimentació i l’ús energètic en l’entorn domèstic, la construcció i demolició d’habitatges, el consum d’aigua i la generació de residus.

autoria

Ignasi Puig

data

2012

publicació

Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (Coord.) (2012) Fiscalidad y otros incentivos económicos. ¿Promueven actitudes proambientales?, en “Cambio Global España 2020/50. Consumo y estilos de vida”, Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM).