El treball es divideix en tres parts. En el primer capítol es fa una breu introducció conceptual a la fiscalitat ambiental i es presenten tres exemples d’aplicació d’impostos turístics amb finalitat ambiental: les Illes Balears, Belize, i l’Illa Fernando de Noronha, al Brasil. En el segon capítol es fa una descripció detallada de l’illa de Lanzarote, presentant dades de la situació demogràfica, turística i ambiental actual, els fluxos materials i energètics a l’illa, així com les característiques del règim fiscal de les Canàries i Lanzarote. En el capítol 3 es plantegen les propostes de fiscalitat ambiental i de creació d’un impost turístic. En aquest apartat es discuteix la possibilitat i conveniència de canvis en els tipus impositius d’alguns impostos existents, així com la creació d’altres impostos ambientals. Posteriorment es descriuen diferents alternatives de generació d’ingressos, entre les quals s’inclou l’impost turístic (“ecotaxa”), que podrien ser utilitzats per al rescat dels drets edificatoris. Finalment, l’estudi disposa d’uns annexos que recullen experiències reeixides de fiscalitat ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2003[/data]
[publicacio]Cabildo de Lanzarote[/publicacio]
[referencia]Roca, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M., Hernández, O. (2003) Fiscalidad y medio ambiente en la Isla de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.[/referencia]
[link]Accés al resum del llibre[/link]
[link]Accés al llibre complet[/link]El trabajo se divide en tres partes. En el primer capítulo se hace una breve introducción conceptual a la fiscalidad ambiental y se presentan tres ejemplos de aplicación de impuestos turísticos con finalidad ambiental: las Islas Baleares, Belice, y la Isla Fernando de Noronha, en Brasil. En el segundo capítulo se hace una descripción detallada de la isla de Lanzarote, presentándose datos de la situación demográfica, turística y ambiental actual, los flujos materiales y energéticos en la isla, así como las características del Régimen Fiscal de Canarias y Lanzarote. En el capítulo 3 se plantean las propuestas de fiscalidad ambiental y de creación de un impuesto turístico. En este apartado se discute la posibilidad y conveniencia de cambios en los tipos impositivos de algunos impuestos existentes, así como la creación de otros impuestos ambientales. Posteriormente se describen diferentes alternativas de generación de ingresos, entre las cuales se incluye el impuesto turístico (“ecotasa”), que podrían ser utilizados para el rescate de los derechos edificatorios. Finalmente, el estudio dispone de unos anexos que recogen experiencias exitosas de fiscalidad ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[publicacio_es]Cabildo de Lanzarote[/publicacio_es]
[referencia_es]Roca, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M., Hernández, O. (2003) Fiscalidad y medio ambiente en la Isla de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.[/referencia_es]
[link]Acceso al resumen del libro[/link]
[link]Acceso al libro completo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Cabildo de Lanzarote

referència bibliogràfica

Roca, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M., Hernández, O. (2003) Fiscalidad y medio ambiente en la Isla de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.