El treball es divideix en tres parts. En el primer capítol es fa una breu introducció conceptual a la fiscalitat ambiental i es presenten tres exemples d’aplicació d’impostos turístics amb finalitat ambiental: les Illes Balears, Belize, i l’Illa Fernando de Noronha, al Brasil. En el segon capítol es fa una descripció detallada de l’illa de Lanzarote, presentant dades de la situació demogràfica, turística i ambiental actual, els fluxos materials i energètics a l’illa, així com les característiques del règim fiscal de les Canàries i Lanzarote. En el capítol 3 es plantegen les propostes de fiscalitat ambiental i de creació d’un impost turístic. En aquest apartat es discuteix la possibilitat i conveniència de canvis en els tipus impositius d’alguns impostos existents, així com la creació d’altres impostos ambientals. Posteriorment es descriuen diferents alternatives de generació d’ingressos, entre les quals s’inclou l’impost turístic (“ecotaxa”), que podrien ser utilitzats per al rescat dels drets edificatoris. Finalment, l’estudi disposa d’uns annexos que recullen experiències reeixides de fiscalitat ambiental.

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Cabildo de Lanzarote

referència bibliogràfica

Roca, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M., Hernández, O. (2003) Fiscalidad y medio ambiente en la Isla de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.