L’organització Medcities està duent a terme una programa de capacitació en qüestions ambientals per als membres de la seva xarxa de ciutats, i del qual ENT i ACR+ s’encarreguen de les sessions sobre gestió de residus. A les sessions assisteixen perfils tècnics i polítics per als processos de presa de decisions en l’àmbit de la gestió de residus de les ciutats sòcies del projecte, que es reparteixen per tota la geografia mediterrània.
Aquest programa ha contemplat 3 sessions virtuals (anglès, francès i àrab):

  • Presentacions sobre temes generals de gestió de residus (11 març)
  • Presentació de casos d’estudi de gestió de residus (18 mar)
  • Cas pràctic participatiu (25 de març)

A més, un cop acabades aquestes sessions, s’obre una possibilitat de mentoring per a 3 ciutats a les que acompanyarem tècnicament en el procés de tractar algun dels problemes que tinguin en matèria de gestió de residus.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La organización Medcities está llevando a cabo una programa de capacitación en cuestiones ambientales para los miembros de su red de ciudades, y del qual ENT y ACR+ se encargan de las sesiones sobre gestión de residuos. En las sesiones asisten perfiles técnicos y políticos para los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la gestión de residuos de las ciudades socias del proyecto, que se reparten por toda la geografia mediterránea.
Este programa ha contemplado 3 sesiones virtuales (inglés, francés y árabe):

  • Presentaciones sobre temas generales de gestión de residuos (11 marzo)
  • Presentación de casos de estudio de gestión de residuos (18 marzo)
  • Caso práctico participativo (25 de marzo)

Además, una vez acabadas estas sesiones, se abre un cupo de mentoring para 3 ciudades a las que acompañaremos técnicamente en el proceso de tratar alguno de los problemas que tengan en materia de gestión de residuos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]