Aquest novembre passat ENT em finalitzat l’actualització del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Sant Just Desvern. L’objectiu de l’actualització era definir l’estratègia municipal en prevenció de residus pel període 2021-2026. El projecte inclou una diagnosi actual de l’estat de la gestió de residus, una avaluació de la implantació de l’anterior pla de prevenció i, finalment, la definició de les accions a realitzar per tal d’assolir els objectius locals de prevenció establerts.