Ha finalitzat l’estudi de preparació per la implantació de nous models de recollida selectiva a Sant Pere de Ribes. L’any 2018 es va fer un estudi per a la millora de la recollida selectiva que contenia una diagnosi i un pla d’actuació per tot el municipi amb abast als residus domiciliaris i comercials. Es varen projectar diversos escenaris de recollida adaptats a cadascuna de les realitats sociourbanístiques del municipi. Els models proposats foren tancament de contenidors, recollida PaP i recollida mitjançant àrees tancades a les urbanitzacions.

Aquest 2019 s’ha complementat l’estudi profunditzant en alguns dels escenaris proposats, per tal que l’Ajuntament pugui portar a la pràctica les propostes. L’aprofundiment ha consistit en:

1) el disseny d’una prova pilot com a primer pas per la implantació de la tecnologia de tancament de contenidors a Les Roquetes;

2) el disseny de la recollida mitjançant illes tancades a les urbanitzacions:

i 3) l’avaluació de la cobertura de costos amb la taxa vigent en una hipotètica recollida PaP al polígon de la Vilanoveta.

Finalment, un cop dimensionat i pressupostat el model definitiu, s’ha fet un balanç econòmic entre la situació actual i la situació amb els models definitivament proposats. Tot el conjunt proposat ha permès veure la diferència de costos que suposaria passar del sistema de recollida actual al sistema que es proposa. El treball fou presentat el 12 de desembre al Consell de Medi Ambient.