Hem finalitzat l’encàrrec que ens va fer el Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) per oferir suport tècnic al desenvolupament d’un procés d’implantació del principi de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) al Marroc. El projecte, titulat “Appui technique portant sur le développement de la responsabilité élargie des producteurs au Maroc – Produits plastiques”, posà el focus en els residus d’envasos i, en particular, en els envasos de plàstic.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hemos finalizado el encargo que nos hizo el Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) para ofrecer apoyo técnico al desarrollo de un proceso de implantación del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en Marruecos. El proyecto, titulado “Appui technique portant sur le développement de la responsabilité élargie des producteurs au Maroc – Produits plastiques” puso el foco en los residuos de envases y, en particular, en los envases de plástico.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]We have completed the order made by the Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) to provide technical support for the development of a process for implementing the principle of Extended Producer Responsibility (EPR) in Morocco. The project, titled “Appui technique portant sur le développement de la responsibilityabilité élargie des producurs au Maroc – Produits plastiques”, focused on packaging waste and, in particular, plastic packaging.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]