Hem finalitzat l’encàrrec que ens va fer el Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) per oferir suport tècnic al desenvolupament d’un procés d’implantació del principi de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) al Marroc. El projecte, titulat “Appui technique portant sur le développement de la responsabilité élargie des producteurs au Maroc – Produits plastiques”, posà el focus en els residus d’envasos i, en particular, en els envasos de plàstic.