La Fundació ENT hem finalitzat el projecte “Anàlisi de la situació i potencialitats de l’economia blava a Barcelona” en el qual hem analitzat les potencialitats que té la ciutat per desenvolupar un sector econòmic en el marc de l’economia blava.
Alguns àmbits com el portuari, la comercialització majorista de peix o la recerca en l’àmbit marítim són clarament punts forts de la ciutat, però no són ni molts menys els únics. També hem tractat de concretar els eixos bàsics per a desenvolupar una estratègia de treball en aquest àmbit, a partir dels mecanismes ja existents i proposant-ne de nous. Amb el projecte ha quedat palès que hi ha un potencial clar per impulsar un marc de suport mitjançant polítiques públiques que permeti un desenvolupament econòmic en aquest àmbit i en un context de desenvolupament ambientalment sostenible.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT hemos finalizado el proyecto “Análisis de la situación y potencialidades de la economía azul en Barcelona” en el que hemos analizado las potencialidades que tiene la ciudad para desarrollar un sector económico en el marco de la economía azul.
Algunos ámbitos como el portuario, la comercialización mayorista de pescado o la investigación en el ámbito marítimo son claramente puntos fuertes de la ciudad, pero no son ni muchos menos los únicos. También hemos tratado de concretar los ejes básicos para desarrollar una estrategia de trabajo en este ámbito, a partir de los mecanismos ya existentes y proponiendo otros nuevos. Con el proyecto ha quedado patente que hay un potencial claro para impulsar un marco de apoyo mediante políticas públicas que permita un desarrollo económico en este ámbito y en un contexto de desarrollo ambientalmente sostenible.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]