Hem acabat el projecte “Millora de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals al Maresme”, que fou un encàrrec del Consorci de Residus del Maresme. L’estudi inclogué una caracterització dels models actuals de recollida i un inventari de les plantes de tractament de la fracció vegetal de la comarca del Maresme i comarques veïnes. A partir d’aquí es feren propostes de millora de la gestió de la fracció vegetal, focalitzant especialment en l’increment de la recollida selectiva.

Per la seva banda, amb el Consell Comarcal del Maresme estem fent un projecte consistent en analitzar diverses propostes per a implantar els nous models de recollida i com garantir la seva optimització a escala supramunicipal, així com propostes en matèria normativa: ordenances municipals i fiscals.