Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Finalitzat el projecte de millora de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals al Maresme
| Notícies| 10/09/2019

Hem acabat el projecte “Millora de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals al Maresme”, que fou un encàrrec del Consorci de Residus del Maresme. L’objectiu era dur a terme una diagnosi de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals a la comarca i formular propostes per a la millora d’aquesta gestió, amb l’objectiu de reciclar la major part d’aquests residus i fer-ne una gestió  econòmicament viable. L’estudi inclogué una caracterització dels models actuals de recollida i un inventari de les plantes de tractament de la fracció vegetal de la comarca del Maresme i comarques veïnes. A partir d’aquí es feren propostes de millora de la gestió de la fracció vegetal, focalitzant especialment en la millora de la seva recollida selectiva, fent propostes municipi a municipi.