Hem finalitzat la nostra participació en el projecte LIFE Biorgest. El projecte està liderat pel Consorci Forestal de Catalunya i compta amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de la Propietat Forestal (CPF), CREAF, Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) i la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). L’objectiu del projecte és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis, integrant-hi pràctiques i mesures innovadores en la planificació i gestió forestal actual. ENT s’encarregà de fer una proposta metodològica per l’acció D5 del projecte, consistent en l’avaluació socioeconòmica del mateix i de la realització d’una anàlisi d’instruments fiscals per a la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible. Aquesta proposta va incloure diversos indicadors econòmics i socials associats als següents àmbits d’anàlisi:

  1. Ocupació
  2. Percepció de l’impacte sobre l’economia local
  3. Educació, formació i capacitació
  4. Impacte tecnicocientífic
  5. Difusió
  6. Coneixement i sensibilització
  7. Impacte en el marc normatiu i de planificació

A més, ENT va fer una anàlisi d’instruments fiscals per a la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible.

Web del projecte LIFE Biorgest