Aquest agost es tanca l’“Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunidad de Municipios del Valle alto (Bolívia)”. Aquest projecte ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i s’ha realitzat mitjançant un partenariat públic-privat liderat per la Fundació ENT i format per la mancomunitat boliviana, l’empresa catalana Enginyeria Ambiental, TGA, S.L., la Mancomunitat La Plana i l’Agència de Residus de Catalunya.

Del 22 al 24 de juliol, Ignasi Puig (Fundació ENT) i Elisenda Relp i Albert Garcia (Agència de Residus de Catalunya) es van desplaçar a la zona del Valle Alto (Cochabamba) per a la presentació davant les autoritats locals del Pla de residus que s’ha elaborat, així com per a la constatació del correcte desenvolupament de les activitats pilot de compostatge de residus orgànics que s’han engegat en el marc del projecte.Este agosto se cierra la “Asistencia técnica para la mejora de la gestión de residuos municipales de la Mancomunidad de Municipios del Valle alto (Bolivia)”. Este proyecto ha sido financiado por la Diputació de Barcelona y se ha realizado mediante un partenariado público-privado liderado por la Fundación ENT y formado por la mancomunidad boliviana, la empresa catalana Enginyeria Ambiental TGA SL, la Mancomunitat La Plana y la Agència de Residus de Catalunya.

Del 22 al 24 de julio, Ignasi Puig (Fundació ENT) y Elisenda Relp y Albert Garcia (Agència de Residus de Catalunya) se desplazaron a la zona del Valle Alto (Cochabamba) para la presentación ante las autoridades locales del Plan de residuos que se ha elaborado, así como para la constatación del correcto desarrollo de las actividades piloto de compostaje de residuos orgánicos que se han puesto en marcha en el marco del proyecto.