Skip to main content

Aquest agost es tanca l’“Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunidad de Municipios del Valle alto (Bolívia)”. Aquest projecte ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i s’ha realitzat mitjançant un partenariat públic-privat liderat per la Fundació ENT i format per la mancomunitat boliviana, l’empresa catalana Enginyeria Ambiental, TGA, S.L., la Mancomunitat La Plana i l’Agència de Residus de Catalunya.

Del 22 al 24 de juliol, Ignasi Puig (Fundació ENT) i Elisenda Relp i Albert Garcia (Agència de Residus de Catalunya) es van desplaçar a la zona del Valle Alto (Cochabamba) per a la presentació davant les autoritats locals del Pla de residus que s’ha elaborat, així com per a la constatació del correcte desenvolupament de les activitats pilot de compostatge de residus orgànics que s’han engegat en el marc del projecte.