Aquest mes de febrer ENT ha finalitzat la diagnosi i estudi de millora de la gestió de residus al municipi de Calafell (Baix Penedès). Com a resultat de l’estudi, s’ha presentat a l’Ajuntament una proposta de millora del sistema de recollida de residus municipals que permetrà millorar els resultats de recollida selectiva i apropar-se als nivells que estableix la normativa.