Aquest mes de febrer ENT ha finalitzat la diagnosi i estudi de millora de la gestió de residus al municipi de Calafell (Baix Penedès). Com a resultat de l’estudi, s’ha presentat a l’Ajuntament una proposta de millora del sistema de recollida de residus municipals que permetrà millorar els resultats de recollida selectiva i apropar-se als nivells que estableix la normativa.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este mes de febrero ENT ha finalizado el diagnóstico y estudio de mejora de la gestión de residuos en el municipio de Calafell (Tarragona). Como resultado del estudio, se ha presentado al Ayuntamiento una propuesta de mejora del sistema de recogida de residuos municipales que permitirá mejorar los resultados de recogida selectiva y acercarse a los niveles que establece la normativa.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]