El projecte finançat mitjançant un ajut Beatriu de Pinós obtingut per Jaume Freire (Fundació ENT) va finalitzar el passat mes d’abril, després de més de dos anys. L’objectiu del projecte ha estat obtenir una millor comprensió de la paradoxa de Jevons i les seves possibles solucions. Durant aquest període s’ha desenvolupat un nou marc teòric-conceptual per la paradoxa de Jevons, així com diversos models economia-energia-medi ambient per a Catalunya, en els quals s’han simulat les principals mesures amb potencial per a evitar efectes rebot (impostos al carboni, a l’energia, sistemes de comerç emissions i mesures voluntàries). Producte d’això, s’han elaborat 3 articles científics que descriuen la recerca portada a terme i els seus principals resultats. Un d’ells s’ha publicat a la revista Energy Research & Social Science, i els altres dos estan actualment en revisió en altres revistes.