Ignasi Puig Ventosa i Antoni Llabrés Payeras van lliurar el 28 de febrer passat a l’Instituto de Estudios Fiscales (IEF) l’estudi “Elaboració d’un model de taxa municipal sobre els residus comercials”.

El projecte s’emmarca en la línia de recerca sobre tributs i medi ambient de l’IEF, i ha consistit en desenvolupar un model de taxa comercial que permeti: 1) distribuir les càrregues de manera equitativa entre els contribuents; 2) contribuir a la cobertura de costos nets de la gestió de residus comercials als municipis i 3) facilitar la integració d’esquemes de pagament per generació.

Així mateix, s’espera que el model proposat serveixi de marc de referència per a qualsevol entitat local que vulgui crear o millorar la taxa de residus comercials.

L’informe serà publicat properament per l’IEF.