El projecte analitza les dades d’envasos i residus d’envasos a Balears, i en particular dels envasos lleugers. L’objectiu és consultar i contrastar les fonts de dades disponibles per realitzar el càlcul del balanç de masses dels envasos i residus d’envasos, analitzant la posada al mercat, la recollida selectiva, la recuperació, valorització i abocament dels mateixos. Aquests balanços de massa permeten tenir una visió sistemàtica dels fluxos d’envasos i calcular els percentatges de reciclatge resultants de cada material. El projecte ha contrastat el balanç de massa resultant de les dades de les declaracions anuals d’Ecoembes, amb el balanç resultant d’usar fonts de les administracions públiques. S’han trobat diferències significatives que tenen incidència sobre els percentatges de reciclatge i valorització exposats en les declaracions d’Ecoembes. També s’han identificat possibles llacunes i incerteses associades a les dades d’Ecoembes i de les administracions públiques, així com qüestions relacionades amb la normativa que regula la comptabilitat dels envasos que podrien ser objecte de millores en el futur.

 

Enllaç a l’esutdi