Hem fet lliurament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de l’informe “Instruments financers i de fiscalitat favorable destinats a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat”.
Aquest projecte té dos objectius principals: determinar els instruments fiscals amb capacitat recaptatòria més adequats per a nodrir el fons del patrimoni natural i, en segon lloc, concretar els incentius fiscals que es poden definir per a incentivar els acords inscrits en el registre dels acords de custòdia de territori.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hemos hecho entrega al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya del informe “Instrumentos financieros y de fiscalidad favorable destinados a la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad”.
Este proyecto tiene dos objetivos principales: determinar los instrumentos fiscales con capacidad recaudatoria más adecuados para nutrir el fondo del patrimonio natural, y en segundo lugar concretar los incentivos fiscales que se pueden definir para incentivar los acuerdos inscritos en el registro de los acuerdos de custodia de territorio.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]