Hem fet lliurament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de l’informe “Instruments financers i de fiscalitat favorable destinats a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat”.

Aquest projecte té dos objectius principals: determinar els instruments fiscals amb capacitat recaptatòria més adequats per a nodrir el fons del patrimoni natural i, en segon lloc, concretar els incentius fiscals que es poden definir per a incentivar els acords inscrits en el registre dels acords de custòdia de territori.