El projecte, finançat per la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), es va centrar en l’anàlisi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i cultural a Espanya. Ha incidit especialment en els factors climàtics referents a la pujada del nivell del mar i tempestes costaneres, amb potencial de produir erosió i inundacions costaneres. A més, va considerar l’impacte i l’adaptació al canvi climàtic de zones de platja que donen suport a activitats recreatives i a béns d’interès cultural protegit. L’estudi s’ha dividit en tres anàlisis diferents, en concret:
1. Avaluació del risc d’exposició dels béns immobles culturals protegits del municipi de Les Palmes de Gran Canària enfront d’inundacions costaneres;
2. Estimació dels costos de transport dels clients i / o turistes, considerant l’escenari de retrocés de platges del municipi i la província de La Corunya; i
3. Valoració monetària de la possibilitat de desplaçament de zones de platja en retrocés cap a zones limítrofes interiors a causa del canvi climàtic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les activitats de disseminació dels resultats del projecte van incloure: la redacció d’un informe, resum executiu maquetat i fitxer de presentació, així com la publicació d’un article tècnic.
logo fundacion bio
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Article tècnic[/link] [link]Informe complet[/link]El proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), se centró en el análisis del impacto y adaptación al cambio climático en zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España. Ha incidido especialmente en los factores climáticos referentes a la subida del nivel del mar y tormentas costeras, con potencial de producir erosión e inundaciones costeras. Además, consideró el impacto y la adaptación al cambio climático de zonas de playa que dan soporte a actividades recreativas y a bienes de interés cultural protegido. El estudio se ha dividido en tres análisis diferentes, en concreto:
1. Evaluación del riesgo de exposición de los bienes inmuebles culturales protegidos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria frente a inundaciones costeras;
2. Estimación de los costes de transporte de visitantes y/o turistas, considerando el escenario de retroceso de playas del municipio y la provincia de A Coruña; y
3. Valoración monetaria de la posibilidad de desplazamiento de zonas de playa en retroceso hacia zonas limítrofes interiores debido al cambio climático en el Área Metropolitana de Barcelona.
Las actividades de diseminación de los resultados del proyecto incluyeron: la redacción de un informe, resumen ejecutivo maquetado y fichero de presentación, así como la publicación de un artículo técnico.
logo fundacion bio
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Artículo técnico[/link] [link]Informe completo[/link]