El projecte “Jornades de formació sobre gestió de residus municipals per a membres de la xarxa MedCities” constava de dues parts. Primerament, en l’elaboració i desenvolupament de 3 sessions formatives adreçades a les ciutats de la xarxa Medcities. La segona part del projecte es va centrar en l’assessorament de dues ciutats de la xarxa en matèria de gestió de residus sòlids urbans.

Les sessions formatives van abordar reptes de la gestió de residus a nivell local i exemples de bones pràctiques als països mediterranis, acompanyades d’una activitat participativa final per fer balanç dels continguts impartits a les sessions a través d’un cas pràctic.

Les sessions de tutoria sobre gestió de residus municipals es van dur a terme de la mà de Medcities per a les ciutats de Zarqa (Jordània) i Zgharta-Edhen (Líban). Les sessions es van centrar en la recerca de temes concrets en l’àmbit de la gestió de residus municipals i possibles solucions de baix cost o de baix cost als reptes específics.