Skip to main content

Pa elaborat amb farina de pellofa de cafè (un residu del torrat del cafè), productes bioquímics produïts a partir de residus forestals prèviament desaprofitats o vehicles de recollida d’escombraries propulsats per biometà a partir de bioresidus municipals. Aquestes són coses que potser es podràn veure els propers anys a Nàpols, Pazardzhik i Barcelona, tot això gràcies al projecte Biocircularcities (BCC) finançat per BBI-JU.

El projecte BCC va tancar dos anys de treball sobre sistemes biocirculars innovadors mostrant els principals resultats als responsables polítics de la UE i als professionals de la bioeconomia durant una conferència final celebrada el 28 de setembre a Brussel·les. Els assistents van mostrar un gran interès pels resultats obtinguts als tres territoris pilot -Àrea Metropolitana de Barcelona, Ciutat Metropolitana de Nàpols, Província de Pazardzhik-, millorant la circularitat de tres cadenes de valor seleccionades: gestió de bioresidus municipals, residus agroalimentaris i residus forestals.

 

Com fer que les cadenes de valor ecològiques siguin més circulars: de la teoria a la pràctica

Els resultats del projecte inclouen recomanacions sobre com reduir l’impacte mediambiental i econòmic de les tres cadenes de valor, com mostren les anàlisis del Cicle de Vida (ACV) i del Cost del Cicle de Vida (CCV) realitzats. Conscients de la importància d’un marc polític propici, les recomanacions polítiques a nivell de la UE i nacional, regional i local per a les tres àrees pilot són un altre dels resultats principals del projecte. Tots els resultats es van aconseguir amb l’ajuda d’un enfocament multiactor on van participar les parts interessades locals i experts internacionals.

Com a llegat, el projecte no només deixa escenaris locals millorats de gestió de residus orgànics, sinó també una eina web BCC per ajudar els experts locals en residus i els responsables de la presa de decisions a identificar tecnologies rellevants per al processament d’una varietat de residus i deixalles orgàniques. L’eina té en compte el context local i els objectius relatius als bioproductes finals considerats o al comportament mediambiental.

> Els principals resultats del projecte es poden consultar aquí: Exploitation factsheet

 

Biocircularcities i després?

Tenint en compte els beneficis potencials de tots els escenaris explorats, els socis del pilot estan ara en converses amb els responsables locals de la presa de decisions i les principals parts interessades per preparar les implementacions pràctiques. Pazardzhik té la intenció de continuar explotant l’escenari pilot dedicat a una biorefineria descentralitzada que produeix productes bioquímics. A Nàpols, l’exitós exemple de la cadena del cafè constitueix una motivació per difondre i desenvolupar la circularitat d’altres cadenes de valor de la indústria agroalimentària, com els residus procedents del processament del tomàquet, que es podrien transformar en bioplàstics. L’Àrea Metropolitana de Barcelona ja té previst centrar-se en la prevenció dels residus alimentaris el 2024 i alhora posar en marxa la transformació del biogàs en biometà. Per garantir la sostenibilitat de les noves cadenes de valor, tots els socis locals van acordar seleccionar amb cura sistemes sostenibles de recollida i transport de residus orgànics, ja que l’elevada empremta de carboni de la pròpia recollida va ser una de les principals conclusions de l’ACV realitzat.