El passat dia 23 i 24 de novembre es van realitzar les darreres sessions dels processos participatius per elaborar els Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Cap de Creus i de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà en el marc del projecte MPA-ENGAGE. Sessions que van comptar, respectivament, amb cloendes a càrrec d’en Gabriel Borràs, Cap de la Unitat d’Adaptació de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i d’en Salvador Samitier, Cap d’aquesta mateixa oficina.

Al llarg de les 5 sessions realitzades en cadascuna d’aquestes dues àrees marines s’han presentat: els resultats dels estudis de vulnerabilitat socioecològica; els protocols de seguiment de diversos indicadors de biodiversitat i canvi climàtic implementats; així com propostes sobre diverses mesures d’adaptació al canvi climàtic. Mesures que, un cop finalitzat el debat i el procés participatiu corresponent, passaran finalment a incorporar-se en els futurs Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic que la Fundació ENT està elaborant en les dues àrees marines objecte d’aquest projecte.

Gran part de la informació generada durant el projecte, així com presentacions i el procés seguit, es pot consultar en el portal participa.cat de les dues àrees marines. Procés que ha comptat amb una molt bona participació gràcies al temps, dedicació i implicació de moltes persones a les que volem aprofitar per agrair.

Procés participatiu del Litoral del Baix Empordà

Procés participatiu del Parc Natural del Cap de Creus