El mes d’octubre finalitza el pla de participació per la reforma de la tarifa de residus de Palma per avançar cap a una tarifa justa basada en el pagament per generació i/o la bonificació per participació. Aquest pla de participació ha estat dissenyat i executat per ENT per encàrrec d’EMAYA (empresa pública d’aigües i gestió de residus de Palma) i ha comptat amb 7 tallers participatius amb diversos col·lectius del teixit social i comercial de Palma. En total hi han participat 54 entitats entre associacions ambientalistes, col·legis professionals, petits comerços, grans superfícies comercials, associacions de barri i ajuntaments de tota Mallorca, els quals han pogut compartir les seves experiències i opinions. Paral·lelament, s’han fet enquestes via telemàtica i a peu de carrer per conèixer l’opinió de la ciutadania en relació amb el tancament de contenidors de fracció orgànica, la implementació de la tarifa justa, el compostatge i la bonificació per l’ús dels parcs verds. També s’ha portat a terme una recollida de dades massiva per conèixer la generació de residus de cada una de les fraccions per part de les activitats comercials de Palma. Tota aquesta informació es posarà a l’abast de l’estudi tècnic per la reforma de la tarifa de residus de Palma, el qual s’espera finalitzar a principis de l’any vinent.