Tot i el desenvolupament d’instruments de fiscalitat ambiental en els últims anys a Europa i Espanya, no existeixen incentius fiscals específics per a la custòdia del territori. Els incentius aplicables són bonificacions que, donada la seva formulació general, permeten una aplicació també sobre la custòdia del territori. Al capítol 8 es descriuen les bonificacions aplicables tant a les entitats de custòdia com als propietaris de terrenys subjectes a custòdia i als inversors externs. També es descriuen incentius fiscals aplicats en altres països que podrien aplicar-se a Espanya. Al capítol 9 es proposen altres mesures per al foment de la custòdia del territori, com ara les subvencions europees i estatals, el pagament per serveis ambientals o la recaptació de fons amb la loteria nacional, entre altres.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Fundación Biodiversidad

referència bibliogràfica

Freire-González, J., Puig Ventosa, I. (2014) Retos y oportunidades económicas de la adaptación al cambio climático: el caso de Cataluña. Revista de Estudios Regionales, 99: 47-73.