Skip to main content

El càlcul dels indicadors de fluxos materials és una potent eina per monitoritzar la dimensió física de les economies. No obstant això, la comptabilització de les importacions i exportacions abasta la massa dels productes comerciats i, per tant, subestima la massa total de materials emprats en la seva fabricació. El propòsit del projecte és calcular les matèries primeres equivalents del comerç de Catalunya, per a així completar els indicadors derivats de comptes de fluxos materials i tenir una perspectiva més precisa de les càrregues ambientals que Catalunya posa sobre altres territoris, i que altres territoris posen sobre Catalunya.

autoria

ENT environment & management

data

2020

client

Idescat