Aquest estudi, encarregat per la Fundació Carles Pi i Sunyer, va avaluar 20 bones pràctiques ambientals amb caràcter innovador realitzades en l’àmbit local. Es va elaborar una fitxa per cadascuna d’aquestes bones pràctiques, per tal que s’incorporessin al Banc de Bones Pràctiques de la Fundació.

En el marc d’aquest estudi es va desenvolupar una metodologia per tal que la Fundació pogués seguir realitzant el treball d’identificació de bones pràctiques ambientals locals.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

Este estudio, encargado por la Fundación Carles Pi i Sunyer, evaluó 20 buenas prácticas ambientales con carácter innovador realizadas en el ámbito local. Se elaboró una ficha para cada una de estas buenas prácticas, que se incorporaron al Banco de Buenas Prácticas de la Fundación.

En el marco de este estudio se desarrolló una metodología para que la Fundación pudiese seguir realizando el trabajo de identificación de buenas prácticas ambientales locales.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Fundació Carles Pi i Sunyer