Skip to main content

Aquest estudi, encarregat per la Fundació Carles Pi i Sunyer, va avaluar 20 bones pràctiques ambientals amb caràcter innovador realitzades en l’àmbit local. Es va elaborar una fitxa per cadascuna d’aquestes bones pràctiques, per tal que s’incorporessin al Banc de Bones Pràctiques de la Fundació.

En el marc d’aquest estudi es va desenvolupar una metodologia per tal que la Fundació pogués seguir realitzant el treball d’identificació de bones pràctiques ambientals locals.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Fundació Carles Pi i Sunyer