El passat 15 de setembre a Barcelona, per primera vegada, els membres del consorci es van reunir presencialment durant l’Assemblea General i van intercanviar opinions sobre el progrés i les activitats futures del projecte Biocircularcities (BCC).

Durant el 2n Living Lab, celebrat el 16 de setembre, participants d’ajuntaments, empreses privades de gestió de residus, consultories i universitats han treballat conjuntament en sessions de grup dinàmiques per identificar els impulsors i barreres de la cadena de bioresidus a l’àrea metropolitana de Barcelona. Els impulsors i barreres identificats es van classificar en legals/administratius, tècnics, econòmics, mediambientals/sanitaris i socials i es van ponderar segons la seva priorització.

Actualment s’estan analitzant tots els resultats de la discussió per resumir-los en un full informatiu, un butlletí i un informe. L’objectiu del projecte BCC és fer recomanacions polítiques per a la implementació de noves vies de valorització de bioresidus: per això, la contribució dels actors locals és molt important.

El consorci BIOCIRCULARCITIES consta de 8 socis ubicats en sis països europeus: Espanya, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg, Estònia i Bulgària. A més de la Fundació ENT, els socis són actors complementaris que representen els sectors públic, industrial, d’investigació i socioeconòmic: dues autoritats públiques locals (CMNA i AMB), una associació local sense ànim de lucre (REAP), una institució pública de recerca (ENEA), una organització de recerca i tecnologia (LIST), una organització internacional sense ànim de lucre (ACR+) i una PIME internacional (CE).