La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) encarregà a ENT un estudi sobre l’evolució del preu de diferents subministraments, serveis bàsics i tributs: tarifes del transport públic, taxa de recollida i tractament de residus, tarifes d’aigua, Impost de Béns Immobles, tarifes d’electricitat i gas natural.

L’abast de l’anàlisi són 16 municipis: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badalona, Cunit, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Pineda de Mar, Reus, Sabadell, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans. Malgrat no poder derivar-se conclusions definitives per al conjunt de Catalunya s’obtingueren resultats molt significatius que plantegen objectius de futures recerques.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2004[/data]

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC) encargó a ENT un estudio sobre la evolución del precio de diferentes suministros, servicios básicos y tributos: tarifas del transporte público, tasa de recogida y tratamiento de residuos, tarifas de agua, Impuesto de Bienes Inmuebles, tarifas de electricidad y gas natural.

El alcance del análisis son 16 municipios: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badalona, Cunit, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Pineda de Mar, Reus, Sabadell, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Viladecans. Pese a no poder derivarse conclusiones definitivas para el conjunto de Cataluña, se obtuvieron resultados muy significativos que plantean objetivos para futuros estudios.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[client_es]Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya