La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) encarregà a ENT un estudi sobre l’evolució del preu de diferents subministraments, serveis bàsics i tributs: tarifes del transport públic, taxa de recollida i tractament de residus, tarifes d’aigua, Impost de Béns Immobles, tarifes d’electricitat i gas natural.

L’abast de l’anàlisi són 16 municipis: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badalona, Cunit, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Pineda de Mar, Reus, Sabadell, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans. Malgrat no poder derivar-se conclusions definitives per al conjunt de Catalunya s’obtingueren resultats molt significatius que plantegen objectius de futures recerques.

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya