Ja han sortit publicades les bases reguladores de subvencions per a projectes d’economia circular 2019 de l’Agència de Residus de Catalunya. Des d’ENT ens oferim a recolzar aquelles empreses, agrupacions d’empreses o associacions empresarials o sindicals que necessitin suport per a impulsar projectes d’economia circular, particularment en els següents àmbits recollits a les bases: promoció de l’economia col·laborativa, reutilització i reparació de productes, serveis de retorn de productes usats (take-back schemes) o elaboració d’estudis de minera d’abocadors per a la recuperació de materials.
Si hi esteu interessats, si us plau, contacteu a info@ent.cat
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Bases reguladores[/link]Ya han salido publicadas las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de economía circular 2019 de la Agencia de Residuos de Cataluña. Desde ENT nos ofrecemos a apoyar aquellas empresas, agrupaciones de empresas o asociaciones empresariales o sindicales que necesiten apoyo para impulsar proyectos de economía circular, particularmente en los siguientes ámbitos recogidos en las bases: promoción de la economía colaborativa , reutilización y reparación de productos, servicios de retorno de productos usados (take-back schemes) o elaboración de estudios de minera de vertederos para la recuperación de materiales.
Si está interesado, por favor, contacte via info@ent.cat
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Bases reguladoras[/link]