Aquest estudi, encarregat pel Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, tenia com objectiu realitzar propostes per a la millora metodològica en la realització de les auditories energètiques, així com millores en els serveis que ofereix la Diputació als ens locals.

Es van analitzar els resultats obtinguts en les auditories energètiques realitzades per la Diputació en nombrosos equipaments municipals, per tal de formular indicadors que permetessin millorar la metodologia en la realització de les auditories energètiques.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

Este estudio, encargado por el Servicio del Medio ambiente de la Diputación de Barcelona, tenía como objetivo realizar propuestas para la mejora metodológica en la realización de las auditorías energéticas, así como introducir mejoras en los servicios que ofrece la Diputación a los entes locales.

Se analizaron los resultados obtenidos en las auditorias energéticas realizadas por la Diputación en numerosos equipamientos municipales, para a continuación formular indicadores que permitiesen mejorar la metodología en la realización de las auditorías.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Diputació de Barcelona