Aquest estudi, encarregat pel Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, tenia com objectiu realitzar propostes per a la millora metodològica en la realització de les auditories energètiques, així com millores en els serveis que ofereix la Diputació als ens locals.

Es van analitzar els resultats obtinguts en les auditories energètiques realitzades per la Diputació en nombrosos equipaments municipals, per tal de formular indicadors que permetessin millorar la metodologia en la realització de les auditories energètiques.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Diputació de Barcelona