L’any 2007 l’Ajuntament de Barcelona ens va encarregar aquest estudi on vam proposar una metodologia que es podia utilitzar per incorporar informació sobre la perspectiva d’equitat ambiental a la ciutat de Barcelona.

L’estudi incorporà una anàlisi de les dades existents, la proposta metodològica, la detecció de possibles mancances i propostes d’aproximacions que es podien realitzar.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]

En el año 2007 el Ayuntamiento de Barcelona nos encargó este estudio en el que se propuso una metodología para estudiar la perspectiva de equidad ambiental en la ciudad de Barcelona.

El estudio incorporó un análisis de los datos existentes, la propuesta metodológica, la detección de posibles faltas de información y la propuesta de aproximaciones para el caso de falta de datos.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Barcelona[/client_es]In 2007 the Municipality of Barcelona commissioned ENT this study, which proposed a methodology to include the perspective environmental justice in the policies of the city of Barcelona, along with the existing situation as regards this topic.

The study incorporated an analysis of existing data, the proposed methodology, the detection of possible failures of information, and the proposed approaches in the case of missing data.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2007[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Ajuntament de Barcelona

One Comment